Pez de San Pedro

Zeus faber
Origen : Silvestre
Fachada marítima : Manche/Mer du Nord
Zonas de pesca : Manche Est (VIId) - Manche Ouest (VIIe) - Mer du Nord (IV)
Tamaño mínimo recomandado : 37 cm